Ikke medhold i klage på bygging av driftsveg på Holtefjell

Naturvernforbundet fikk ikke medhold i klage på bygging av driftsveg på Holtefjell, men fylkesmannen har kommet med noen presiseringer av tidligere gitte vilkår.

Svaret fra Fylkesmannen i Buskerud kan lastes ned fra rammen til høyre.