Informasjon om studieturer NiB

Siden 2004 har Naturvernforbundet i Buskerud tilbudt studieturer/reiser til ulike destinasjoner utenlands. Formålet med turene kan oppsummeres slik: – Besøke områder med verdifullt biologisk mangfold og å få innsyn i hvordan dette forvaltes. – Møte engasjerte mennesker, organisasjoner og miljøer. – Benytte tilbud fra småskala turisme og lokale landbruksprodukter. – Mye tid ute i felt for vandringer og opplevelse.

Turene skjer alltid i samarbeid med lokale aktører. Det har regelmessig vært en utveksling av utenlandske partnere til slåttekurset på Ryghsetra.

Turene til om med 2012 har gått til Estland (2), Extremadura i Spania (6), Sardinia – Italia (1) og Transylvania – Romania (1).

I 2013 vil det bli gjennomført en ny tur til Transylvania i Romania. Turen er allerede fulltegna per oktober 2012, og det planlegges ny tur igjen i 2014.