Inngrep langs Numedalslågen

Området er en del av et vernet vassdrag

Naturvernforbundet i Buskerud har skrevet brev til Hol kommune 4. oktober 2010 og bedt kommunen om ytterligere opplysninger knyttet til inngrep langs Dagalifallene / Lågen. Se vedlegg.

Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) sendte 9. september 2010 en e-posthenvendelse til Hol kommune på bakgrunn av inngrep i strandsonen langs Lågen. Numedalslågen er del av vernet vassdrag på denne strekningen. Vi har bedt om kopi av tillatelsen for inngrepet, kopi av uttalelsen fra fylkesmannen mht inngrep langs varig vernet vassdrag, kopi av reguleringsplanen og kommuneplanen for området.