Inngrep uten tillatelse

Naturvernforbundet i Buskerud viser til oppslaget på vår hjemmeside 23.9.2010 om ulovlig inngrep langs Lågen

Området på sørsiden av elva ved Dagali flyplass er regulert til landbruksformål og kommunen skriver at inngrep vil være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Hol kommune har ikke gitt tillatelse til tiltakene som er utført.