Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Eiker

Årsmøtet holdes 16. februar på Nedre Eiker bibliotek kl. 19:00

Dagsorden:

  1.       Konstituering
  2.       Styrets årsmelding
  3.       Revidert regnskap
  4.       Saker fra styret
  5.       Innkomne saker
  6.       Budsjett og arbeidsprogram
  7.       Valg av styremedlemmer
  8.       Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte
  9.       Valg av valgkomité

Årsmeldingen ligger i rammen til høyre, øvrige årsmøtepapirer legges fram på årsmøtet. Alle valg er klarert på forhånd av valgkomitéen. Innkomne forslag må være styret i hende innen 8. februar.

Etter årsmøtet får vi et bildebelagt foredrag om regnskogen i Peru av to unge jenter, Sunniva Buvarp Schmitz og Fredrikke Fevang, som i høst har bodd sammen med indianerne i regnskogen i forbindelse med et prosjekt på folkehøgskolen hvor de er elever.

Styret ønsker alle medlemmene velkommen!