Innspill til planer for vannforvaltning av Steinsfjorden

NiB har i mai 2021 sendt et innspill til høring for: Regionale planer for vannforvaltningen, Regional plan for Innlandet og Viken vannområde 2022-2027. Innspillet gjelder Steinsfjorden som ligger i kommunene Ringerike og Hole.

Brevet med innspill kan lastes ned fra rammen til høyre.