Innspill til reguleringsplan for Vestre Spone trial- og enduroanlegg

Naturvernforbundet i Buskerud ønsker har kommet med innspill til foreslått reguleringsplan, i Modum kommune.

Innspillet finnes i rammen til høyre.