Innspill til verneprosess Mjellhovda-Møneåsen

NiB har sendt et brev med innspill til oppstart av verneprosess for området Mjellhovda og Møneåsen i Nes kommune.

Brevet kan lastes ned fra rammen til høyre.