INON – Inngrepsfri natur reduseres stadig

Ingrepsfrie naturområder (INON), dvs områder som ligger en km eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep reduseres stadig.