Inspill fra NiK til Kongsberg kommune

Naturvernforbundet i Kongsberg har laget et innspill til planene om etablering av et nytt næringsområde ved Diseplass.

Naturvernforbundet i Kongsberg stiller seg sterkt kritisk til forslaget om å bygge et 300 daa stort næringsområde mellom Aas Kafeteria og Haurevannene. Bakgrunnen for denne innstillingen er de store negative konsekvensene den foreslåtte utbyggingen vil ha for det lokale naturmangfoldet og grøntstrukturen som omgir Kongsberg by.