Invitasjon Slåttekurs 2015

9. – 12. juli inviteres det til Slåttekurs på Ryghsetra, det 22. i rekken!

Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet der handlingsbåren kunnskap er like viktig som teori. Årlig har vi besøk fra Baltikum og Spania, og – siden 2011 – fra Transilvania i Romania. Flere medhjelpere kommer fra Sverige. Det vil være salg av ljå og noe litteratur. Som deltaker får man kurskompendium, et hefte om insektene på Ryghsetra samt hefter om skjøtsel. For gjennomsyn finnes et utvalg av litteratur om kulturlandskap, samt en veggutstilling med utklipp fra kursets historie (siden 1994!). Per januar 2015 er det allerede flere påmeldte.

Invitasjon og annen info ligger i ramme til høyre.