Invitasjon Slåttekurset 2016

7. til 10. juli inviterer Naturvernforbundet i Buskerud til det 23. slåttekurset på Ryghsetra.

Kjell A.Dokka

Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet der handlingsbåren kunnskap er like viktig som teori. Årlig har vi besøk fra Baltikum og Spania, og – siden 2011 – fra Transilvania i Romania. Flere medhjelpere kommer fra Sverige.

Det vil være salg av ljå og litteratur. Fagboka «Slå med ljå» av Hans P. Evensen (324 s. og ca. 750 ill.), selges for kr 300. Som deltaker får man kurskompendium, et hefte om insektene på Ryghsetra samt hefter om skjøtsel. For gjennomsyn finnes et utvalg av litteratur om kulturlandskap, samt en veggutstilling med utklipp fra kursets historie (siden 1994!).

Åpen dag arrangeres lørdag 9. juli i tidsrommet 13 – 16.

Invitasjon og annen info ligger i ramme til høyre