Invitasjon Slåttekurset 2018

Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til det 25. slåttekurset på Ryghsetra. Kurset finner sted i tidsrommet torsdag 5. til søndag 8. juli. Kursarena er som vanlig enga ved Hagatjern i Nedre Eiker.

Slåttekurset 2018 er ved utgangen av februar fulltegna. Ta kontakt for å høre om reserveplass, eller informasjon om andre kursaktiviteter og tilbud (også for 2019).

Kurset mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter og insektenes liv. Det blir gitt en grundig innføring i ljåen som redskap, med sliping og slått som sentrale emner. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestua og øvingsfeltet. Graset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en viktig del av kurset. Et annet tema er lauvingstrær (styvingstrær) og deres biologi. Vi gjennomfører styving av et tre og lager noen kjerv til dyrefôr.


Skårgang, foto John Tollefsen

Kurset tar inntil 30 deltakere (voksne og barn). 25-30 medhjelpere – med barn og ungdommer – sørger for kursets gang. Solsetra leirsted er naboeiendom med slåtteenga, og her er det innkvartering og bespisning. Det blir også tid til badeturer ned til Hagatjern, 100 m unna.

Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet, og der handlingsbåren kunnskap er like viktig som teori. Kurset på Ryghsetra i juli 2018 vil være det siste i den formen det er nå. Det planlegges ikke å gjennomføre kurs i 2019.

Det vil være salg av ljå og litteratur. Fagboka «Slå med ljå» av Hans P. Evensen (324 s. og ca. 750 ill.), selges for kr 300. Som deltaker får man kurskompendium, et hefte om insektene på Ryghsetra samt hefter om skjøtsel. For gjennomsyn finnes et utvalg av litteratur om kulturlandskap, samt en veggutstilling med utklipp fra kursets historie (siden 1994!).

Åpen dag arrangeres lørdag 7. juli i tidsrommet 13 – 16.

Invitasjon og annen info ligger i ramme til høyre.