Invitasjon til årsmøte i Naturvernforbundet i Buskerud

Møtet finner sted på Ungdomsheimen i Vestfossen, mandag 16. mars kl. 18.00. Faglig tema er arbeidet med rovfugl i Buskerud i 2008. Orientering og diskusjon om arbeidet som er gjort i prosjekt Fiskeørn i Buskerud og i regi av rovfuglgruppa i Naturvernforbundet Buskerud (NIB).

Møtelokalet er i 2. etasje av den gamle brannstasjonen. Andre bygget på høyre side, ved siden av kiosk, på veien retning Mjøndalen. Lapp henger på døra.

DAGSORDEN

17.30 – 18.00 Frammøte

18.00 – 19.00 Arbeidet med rovfugl i Buskerud i 2008. Orientering og diskusjon vedr. arbeidet som er gjort i prosjekt Fiskeørn i Buskerud og i regi av rovfuglgruppa i NiB.

19.00 – Årsmøtesaker

1) Valg av ordstyrer og referent og en til å underskrive referatet. Godkjenning av møteinnkallingen.

2) Behandling av årsmeldingen for 2008 Vedlegg A.

3) Behandling av regnskap 2008 Vedlegg B.

4) Saker framlagt for årsmøtet: Ingen.

5) Styrets forslag til arbeidsprogram for 2009 (Vedlegg C) og forslag til budsjett for 2009 (se Vedlegg B).

6) Valg. Presenteres på møtet, eller se Vedlegg D.

7) Evt. årsmøteuttalelse legges fram på årsmøtet.

Servering av smørbrød og kaffe/mineralvann. Tas i pause eller etter møtets avslutning. Det vil også være noe generell informasjon fra fylkeslaget.

Aktive lokallag inviteres til å stille med 4 delegater. Arbeidsgrupper og NU-lag kan stille med 2 delegater.

NB! Påmelding av delegater og andre til Per Øystein seinest tirsdag 10. mars Tlf: 32 75 05 04 E-post: pedroklu@online.no

Ordne samkjøring – best for miljøet!

Vedlegg A, Årsmelding NiB 2008

Vedlegg B, Resultat og balanse NiB 2008

Vedlegg C, arbeidsprogram NiB 2009

Vedlegg D, Valgkomiteens innstilling 2009