Invitasjon til Fugletreff 2012

Naturvernforbundet i Buskerud, sammen med lokale ornitologiske krefter, inviterer til Fugletreff 2012. Samlingen finner sted på Tyrifjord Hotell på Vikersund lørdag 20. oktober. Fra et rikholdig program må nevnes at arrangøren får besøk av Sönke Eggers fra Sveriges Ornitologiske Forening (SOF). Han skal holde foredrag om Jordbruksprosjektet i regi av SOF. Steinar Stueflotten vil presentere sluttrapporten i Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007 – 2011.

Fugletreffet erstatter årsmøte i fiskeørnprosjektet & rovfugltreff, som har vært arrangert i foregående år.
Treffet er populært, og per 16.09 er man nær 30 deltakere. Påmelding skjer til fylkessekretær i NiB. Siste frist for påmelding er 11. oktober, men merk at maksgrense for deltakere er 40 personer.