Invitasjon til Fugletreff 2013

Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til Fugletreff 2013

Treffet finner sted på Tyrifjord Hotell på Vikersund lørdag 26. oktober.
Fra et rikholdig program må nevnes at arrangøren får besøk av Erlend Rolstad som tar for seg
sammenhengen mellom skogsfugl og rovfugl. For øvrig er det lokale krefter
som presenterer resultater fra det omfattende kartleggingsarbeidet som er
gjort i 2012 og 2013. Viktige arter er bl.a. kongeørn og vandrefalk.

Påmelding skjer til fylkessekretær i NiB. Fortløpende påmelding, med siste
frist lørdag 12. oktober.