Invitasjon til slåttekurset på Ryghsetra 2009

Årets kurs er fra 9. – 12. juli. For sekstende året på rad inviterer Naturvernforbundet i Buskerud til teori og overføring av handlingsbåren kunnskap i slåttenga ved Hagatjern i Nedre Eiker kommune. Dette er et fagkurs og en opplevelse for hele familien!

Kursstedet ligger 4 km fra Mjøndalen og 15 km fra Drammen. Vi tar imot inntil 25 deltakere og medfølgende barn. I tillegg kommer 25 medhjelpere med barn og ungdommer.

Solsetra leirsted ligger ”vegg i vegg” med slåtteenga på Ryghsetra. På Solsetra er det innkvartering på 2 og 3 sengs rom. Her får vi også servert alle måltider av ”kjøkkengjengen”. Badeturer legges til Hagatjern, 100 m unna! Områdene vi ferdes i og kursets program gjør dette til et familievennlig arrangement. Brosjyre om kurset (pdf)

Fra programmet
Kurset mål er å styrke kunnskapen om og interessen for praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter (ca. 190 reg. arter) og insektenes liv. Videre blir det gitt en grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. Her er det de nærmere 30 måla med urterik slåtteeng som er øvingsfeltet. Graset skal også opp på hesjer! Et annet hovedemne er lauvingstrær og deres biologi. Her er det tilbud om praktisk arbeid, der vi bl.a. lager noen kjerv.

Lørdag kveld inviteres det til stor slåttefest med rømmegrøt. Oster fra Eiker Gårdsysteri og fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen, serveres under hele kurset. Det legges hvert år mer og mer vekt på småskala produkter og økologiske varer. Ingen slår oss på maten!

Møteplass
Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet. I tillegg til handlingsbåren kunnskap kan man få ideer fra den store litteratursamlingen, utveksle erfaringer eller kjøpe seg ei god bok. Man kan også kjøpe nytt ljåblad og orv! Til kurset i 2009 jobbes det med besøk fra Buskeruds vennskapsfylke Pärnu i Estland, fra regionen Extremadura i Spania og med kulturinnslag. 4-5 av medhjelperne kommer fra Sverige.

Kursavgift 2009

Voksne 2.000 kr

Ektefelle/samboer, studenter og ungdom (15-20 år) 1.500 kr

Barn 8 – 15 år 700 kr

Barn u/8 år 500 kr

Maks pris familie 4.200 kr

Voksne deltakere betalt av jobben 2.500 kr

Kursavgiften dekker innkvartering, alle måltider og kursmateriell. Sengetøy må medbringes.

Informasjon, påmelding m.m.
For spørsmål, påmelding (fortløpende) etc.
Kontakt: Naturvernforbundet i Buskerud
Postadr.: 3322 Darbu.
Fylkessekretær/kursansvarlig Per Øystein Klunderud
tlf. 32 75 05 04, e-post: pedroklu@online.no

Brosjyre slåttekurset 2009

Barn er velkomne til å delta.  

Antallet arter i området øker stadig, og det blir spennende å se om det under årets slåttekurs blir oppdaget enda noen flere.  

Badeturer legges til Hagatjern som bare ligger 100 m unna.