Jaktfalk i Buskerud 2013

Også i 2013 har medlemmer fra Rovfuglgruppa i NiB kartlagt den største av falkene våre, jaktfalk.

Det ble ikke funnet noen nye lokaliteter i 2013, men en antatt lokalitet ble bekreftet som hekkeplass for jaktfalk, og dermed opererer vi nå med 18 kjente lokaliteter. 17 av disse ble besøkt i 2013.

På 13 av disse lokalitetene ble det funnet jaktfalk eller ferske spor etter den, og av disse observerte vi 10 lokaliteter med revirhevdende fugl. På 7 av disse lokalitetene var det vellykkede hekkinger med til sammen minst 11 unger på vingene.