Jaktfalk i Buskerud 2015

Arbeidet med kartlegging av jaktfalk i Buskerud 2015 er nå presentert i en rapport.

Det ble også i 2015 gjennomført kartlegging av jaktfalk i Buskerud, i regi av Rovfuglgruppa i NiB. Lars Egil Furuseth og Per Furuseth har vært ansvarlige. Arbeidet har i hovedsak gått ut på å kartlegge hekkeplasser, bestand, hekkeresultater osv. Prosjektet har nå blitt gjennomført i sju år. Feltaktiviteten har i stor grad vært utført med samme størrelse og metodikk som tidligere år. Prosjektet ble støttet av Fylkesmannen i Buskerud med kr. 20 000.  

Det ble ikke funnet noen nye lokaliteter i 2015. Totalt er det kjennskap til 18 konkrete lokaliteter med et estimat på 22. Det ble funnet spor/observert jaktfalk på 12 lokaliteter. På ni av disse ble det funnet jaktfalk som anses som revirhevdende fugler. På seks av disse lokalitetene ble det gjort forsøk på hekkinger. På fire av lokalitetene ble det registrert vellykkede hekkinger med til sammen minst 7 unger på vingene, to av hekkingene ble mislykkede.

Det ble en lav ungeproduksjon. En kald, våt og sein vår i høyfjellet kan være en årsak. I tillegg er rypebestandene svært lave, kanskje historisk lave. Dette påvirker jaktfalkens reproduksjonsevne negativt da begge rypeartene er hovedføden.

Rapporten an lastes ned fra rammen til høyre.