Jaktfalk i Buskerud

Rapporter fra arbeidet med kartlegging av jaktfalk i Buskerud.

Naturvernforbundet i Buskerud har i flere år gjennomført et omfattende arbeid med kartlegging av jaktfalk i fylket.
Alle rapportene fra dette arbeidet fra 2008 til 2012 finnes under Arbeidsområder, Rovfugl, Jaktfalk på vår hjemmeside.