Jaktfalk og vandrefalk i Buskerud

Rovfuglgruppa i Buskerud har publisert resultatene fra kartleggingen av jaktfalk i 2011, og vandrefalk for årene 2010 og 2011.

Bjørn Furuseth

Rapportene finnes under Arbeidsområde rovfugl, under respektive arter.