Jaktfalk

Kartlegging av jaktfalk i Buskerud

MAGNE OVE FURUSETH

Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud har siden 2008 arbeidet med
kartlegging av bestand og reproduksjon av jaktfalk i Buskerud, og har
publisert rapporter for 2008, 2009, 2010 og 2011. Flere av deltakerne har drevet
kartlegging i deler av fylket siden begynnelsen på 1990-tallet. Koordinator
for kartleggingen av jaktfalk er Lars Egil Furuseth, med hjelp fra Per
Furuseth.