Jubileumsturne – Mandag 2. juni

I dag besøkte vi Hurum, Røyken og Lier kommuner

Vi overleverte vår rapport til Hurum, Røyken og Lier kommuner.
Vi ønsker i tillegg dele ut «Oljefri-diplom» til kommuner som har sluttet med oljefyring som grunnlast i samtlige av sine bygninger.

Vi venter på tilbakemelding fra Hurum kommune vedrørende dette.

Røyken har gjort en stor innsats med installering av bl. a. jordvarmeanlegg på Rådhuset og Midtbygda skole.
Det er mulig de er helt oljefrie nå, men vi venter på en bekreftelse på dette.


Otto Schacht i Røyken kommune mottok rapporten fra Roar Carlsen
 

Lier kommune er oljefri med unntak av et bygg, så her må vi komme tilbake til utdeling av diplom når det siste bygget er oljefritt.


Kommunalsjef Synnøve Tovsrud og ordfører Helene Justad i Lier kommune mottar rapporten fra Roar Carlsen og Erik Jacobsen.
Foto: Cecilie Johannessen, Lierposten