Jubileumsturne – Tirsdag 3. juni

I dag har vi besøkt Hole, Ringerike og Krødsherad kommuner

Vi overleverte vår rapport til Hole, Ringerike og Krødsherad kommuner.
Vi ønsker i tillegg dele ut «Oljefri-diplom» til kommuner som har sluttet med oljefyring som grunnlast i samtlige av sine bygninger.

Hole kommune har et bygg med olje som grunnlast, men bruker elbasert vannbåren varme i de fleste andre bygg.

Ringerike har gjort mye, men har to eiendommer igjen med olje som grunnlast. Dette vil bli faset ut om ikke så lenge.

Krødsherad kommune er sannsynligvis oljefri, men vi venter på en tilbakemelding fra kommunen om dette.

Dermed ble ingen «Oljefri-diplomer» delt ut i dag heller, men vi kommer tilbake til dette til alle 3 kommunene om forhåpentligvis kort tid.

 
Eivind Bjerke i Hole og Erik Bjøre i Krødsherad kommuner mottar vår rapport