Jubileumsturne – Torsdag 12. juni

Dagen i dag gikk med til å besøke kommunene Modum, Øvre Eiker og Nedre Eiker Ingen av kommunene hadde bekreftet at de kvalifiserer til Oljefri-diplom. Ingen av kommunene får dermed diplom overlevert, men en av kommunene har i ettertid bekreftet at de er oljefrie, og vil få overlevert et diplom torsdag 19. juni.

Vi overleverte vårt jubileumsmagasin og vår rapport til de tre kommunene


Morten Eken og ordfører Terje Bråthen i Modum kommune mottar vår rapport


Ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker kommune mottar vår rapport