Kartlegging av klimatilstand i kommunene

NiB har spurt kommunene i Buskerud om hvordan det går med arbeidet med kommunale tiltak i henhold til energi- og klimaplanene

Naturvernforbundet i Buskerud arbeider med å kartlegge utviklingen av klimagassutslipp i Buskerud og har i den forbindelse sendt brev til samtlige kommuner i Buskerud, og til fylkeskommunen. Spørsmålene vi har stilt kan leses i vedlegget. Vi har allerede mottatt svar fra noen kommuner. Vi har satt svarfrist til 30.01.13 og ser frem til å motta svar fra de resterende kommunene innen den tid.