Kartleggingen av insekter i Trillemarka

Direktoratet for naturforvaltning har avslått klagen fra Sigdal kommune, og Øystein Engen kan nå gjennomføre fangst og innsamling av laverestående dyr i Trillemarka og Heimseteråsen naturreservater i Sigdal kommune. Les mer