Klage på egengodkjenning av reguleringsplan for Dønnhaugliseter

Naturvernforbundet i Buskerud påklager Sigdal kommunes egengodkjenning av reguleringsplan for Dønnhaugliseter.

Klagen gjelder 22 av planens 152 hyttetomter. Generelt mht. hytteplaner i
Sigdal viser vi også til prinsipielle innspill fra NiB til Sigdal kommune og Fylkesmannen ved flere tidligere
anledninger, bl.a. vår klage av 7.11.2012 på kommunens egengodkjenning av reguleringsplan for Søland
Langsetermark (som ble tatt til følge av fylkesmannen i Oslo og Akershus, som erklærte planen for ugyldig).