Klage på forvaltningsvedtak

NiB har påklaget forvaltningsvedtaket som gir tillatelse til oppføring og tilbygg av en sterkt forfalt bygning innenfor Trillemarka-Rollagfjell naturreservat.

Klagen kan lastes ned i rammen til høyre.