Klage på gaupekvote ikke tatt til følge

Saken oversendes Klima- og miljødepartementet (KLD)

Thor Østbye

Som vanlig forandret ikke nemnda sitt opprinnelige vedtak etter vår klage på
gaupekvoten i region 2, så dermed går saken videre til Klima- og
miljødepartementet (KLD). Miljødirektoratet gir en faglig innstilling som
KLD baserer sitt vedtak på.

Det kom inn 3 klager, fra NNV og Foreningen Våre Rovdyr – som ønsket en
lavere kvote – og fra Notodden JFF som ønsket en høyere kvote.

Les nemdas brev om opprettholdelse av vedtak, samt opprinnelig vedtak om
kvotejakt.