Klage på Gaupekvote

Naturvernforbundet har sendt klage til Rovviltnemda i region 2 i forbindelse med vedtak om kvotejakt på Gaupe

Thor Østbye

Klagen kan leses her