Klage på hogst i Modum kommune

NiB har sendt en klage til Modum kommune. Klagen gjelder brudd på skogsbruksloven ved en større flatehogst utført av Viken Skog SA.

Klagen kan lastes ned fra rammen til høyre.