Klage på hogst ved Kistefoss i Modum kommune

NiB har sendt en klage til Viken SA på en hogst ved elva Kista. Det klages på PEFC N 02 -kravpunkt 24:(vannbeskyttelse) og kravpunkt 12 (livsløpstrær og døde trær)

Klagen kan lastes ned fra rammen til høyre.