Klage på hogst ved tiurleiker og hønshaukreir i Modum og Øvre Eiker

Klagen gjelder 3 tilfeller hvor Nortømmer har gjennomført drift ved tiurleiker og rovfuglreir.

Klagen kan lastes ned fra rammen til høyre.