Klage på MIS-revisjon i Flesberg

NiB har sendt klage på MIS-revisjonen i Flesberg kommune. Klagen er sendt til Intertek Certification AB og DNV GL.

NIB mener at MIS-revisjonen i Flesberg ikke er gjennomført i tråd med retningslinjene og mener den er et brudd på PEFC Norsk Skogstandard.