Klage på tiltak i Flesberg kommune

Klagen gjelder ei traktorslepe fra Gutterud gård østover mot Øyensløkk

Naturvernforbundet påklaget tiltaket 17/6.2018 og fekk etter purring svar på klagen nesten fire månader seinare.

Naturvernforbundet mener at kommunen ikke har gjort relevante vurderinger ihht. Naturmangfoldloven.

Ny klage er derfor sendt til Flesberg kommune (se ramme til høyre)