Klage på utslippstillatelse for Chemring Nobel AS

Klima- og miljødepartementet har gitt Chemring Nobel AS tillatelse til å slippe ut opptil 200 tonn nitrogenforbindelser årlig til Oslofjorden. Et så stort utslipp vil ha svært store negative konsekvenser for fjordens miljøtilstand.