Klage på vedtak i Ringerike kommune

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) klager på vedtak om bygging av Dammyrdalsveien, Krokskogen/Nordmarka, Ringerike kommune.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) mener at Landbrukskontorets lovforståelse er uriktig når det forutsettes at behandling av veisaker i Marka kan gjennomføres uten vurdering i henhold til Markaloven.

Kart fra lokaliteten finnes her: http://www.skiforeningen.no/marka/showpoi.cgi?id=770