Klage på vedtak om bygging av skogsbilvei på Holtefjell

Naturvernforbundet i Buskerud påklager vedtak i kommunestyret i Øvre Eiker som gir tillatelse til bygging av skogsbilvei fra Vestbysetra til Myresetra på Holtefjell.

Naturvernforbundet mener at spørsmålet om bygging av ny skogsbilvei fra Vestbysetra til Myresetra ikke kan behandles etter landbruksveiforskriften pga manglende / svært liten næringsnytte for skogbruk. Videre mener vi at de negative konsekvensene for friluftsliv, naturopplevelse og bevaring av et stort, sammenhengende og lite berørt skoglandskap er vesentlig større enn nytten av anlegget for skogbruket, og at dette alene tilsier at tiltaket nektes.

Les pressemelding og hele klagen i boksen til høyre.