Klage på vedtak om dronebruk for tilsyn med dyr på beite

Naturvernforbundet i Buskerud påklager vedtaket gjort av Hallingskarvet nasjonalparkstyre om å gi Britt Helene Villand Lindheim dispensasjon til bruk av drone ved tilsyn av beitedyr for sesongen 2019 i Raggsteindalen

Bakgrunnen for vår klage her er at Naturvernforbundet i Buskerud mener nasjonalparkstyret i dette vedtaket ikke har tatt nok hensyn til føre var prinsippet i naturmangfoldloven §9.

Klagen kan lastes ned fra boksen til høyre.