Klage på vedtak om utbygging av Kjørstadelva

Forum for natur og friluftsliv i Buskerud har påklaget NVEs løyve til å bygge Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune.

FNF buskerud har med støtte fra Naturuvernforbundet sendt en klage på vedtaket om utbygging av Kjørstadelva til Olje- og energidepartementet.

Det vises bl.a. til fylkesmannens innvendiger og statlige retningslinjer. Hele brevet kan lastes ned i rammen til høyre.