Klage på vedtak -omoppføring av fiskebu

NiB påklager vedtaket om oppføring av fisekbu ved Øyvatn i Nes kommune

Klagen gjelder tolkningen av lovverket i byggeforskriften som regulerer frittliggende bygverk med bruksareal under 15 m2.  Klagen kan lastes ned fra rammen til høyre.