Klager på planvedtak om Turufjell i Flå kommune

Norsk Friluftsliv og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud har sendt inn en klage på planvedtaket om utbygging i Turufjell i Flå kommune.

Klagerne mener vedtaket er i strid med nasjonale mål og interesser for arealforvaltningen. Fylkesmannen har også kommet med sterke innvendinger mot planene.

I en pressemelding om grunnlaget for klagen, understreker FNF at de er sterkt bekymret for den massive hytteutbyggingen i Buskerud.

Les klagen og pressemeldingen her. Se også oppslag om saken tidligere, lagt ut 16.06.2017.