Klima og det grønne skiftet

Foredrag ved Jørgen Randers professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. «Klimautfordringen – hva kan jeg, og hva bør jeg gjøre?» Åpent for alle!

Det blir også paneldebatt:
Hvilke muligheter kan vi se for oss innenfor det grønne skiftet og hva kan vi bidra med i Liersamfunnet?
I panelet sitter Knut Andreas Kran (ASKO, Lier Næringsråd), Ellen
Martha Blaasvær, (Lier prosti, Den norske kirke), representant fra Besteforeldrenes klimaaksjon og Jørgen Randers.
Debattleder Pål A. Næss (Redaktør, Lierposten)

BLI MED!
Her er alle invitert! Både privatpersoner, unge og gamle, organisasjoner og
politikken i Lier. Vi stiller med takhøyde for ulike synspunkt og meninger.

Les mer om arrangementet