Klimaendringer

Naturvernforbundet i Drammen er bekymret over menneskeskapte klimaendringer

Styremedlem Arne Bjørnvolden har sendt følgende leserinnlegg til Drammens Tidende: