Klimamøte i Mjøndalen

Klimatrusselen – ikke lenger et framtidsscenario. Foredrag ved leder av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Møtet finner sted i Nedre Eiker bibliotek i Mjøndalen onsdag 29. Oktober kl. 19:00 (gratis inngang).

Lars Haltbrekken vil snakke om FNs nye klimarapport.

Siri Skøien, kommunalsjef for tekniske tjenester i Nedre Eiker,  informerer om kommunens miljøarbeid og utfordringer.

Naturvernforbundet i Buskerud har utarbeidet en rapport om status for energi- og klimaplaner i alle Buskeruds kommuner. Det vil bli en kort presentasjon av konklusjonene i denne rapporten.

Lokalpolitikere og andre som jobber med miljøspørsmål i kommunen er også invitert.

Etter foredraget blir det åpnet for diskusjon og innspill fra publikum.

Adressen til møtelokalet er: Klopptjernsgata 4, Mjøndalen, se også lenke til kart under:

http://nedre-eiker.folkebibl.no/testside-2/vare-lokaler/