Kommentarer til dispensasjon for oppføring av hytte i randsonen for villrein

Saken gjelder en dispensasjon for oppføring av en hytte i Ål kommune. Saken ligger nå hos Sivilombudsmannen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har svart på et brev fra Sivilombudsmannen. Ombudsmannen har gitt Naturvernforbundet i Buskerud muligheten til å gi kommentarer til svaret fra Fylkesmannen. Kommentarene kan leses i rammen til høyre.