Kommentarer til plan om nytt hyttefelt på Vegglfjell

NiB har sendt et brev til Rollag kommune med kommentarer til varsel om oppstart av planarbeid for Killingdalen Nord hyttefelt på Vegglifjell.

Brevet kan lastes ned fra rammen til høyre.