Kommentarer til vedtak – klage på hogst av rik sumpskog

Fylkesmannens vedtak opprettholder Øvre Eiker kommune sitt vedtak fattet 17. oktober i fjor. Vedtaket er endelig og kan ikke overprøves, Naturvernfobundet i Buskerud ønsker allikevel å komme med noen kommentarer og spørsmål til avgjørelsen, fordi vi mener dette er en viktig sak.

Dokumentet med kommentarer og spørsmål kan lastes ned fra boksen til høyre