Kommunedelplan for Gullaug

28. januar 2020 var Naturvernforbundet i Lier en av tre innledere på folkemøte om ny Kommunedelplan for Gullaug.

Møtet markerte starten på medvirkningsprosessen jfr. Den europeiske landskapskonvensjonen og Plan- og bygningsloven § 5-1 Du finner presentasjonene her https://www.lier.kommune.no/aktuelt/informasjonsmote-om-kommunedelplan-for-gullaug/